ADNUMEROLOGY 58f7137c8d50520bd0f2e5c9 True 33 3
OK
Updates

No results found!

1507699029
The Good Name of the entire First Property that you can add to your child (According to Numerology) உங்களது குழந்தைக்கு நீ சேர்த்து வைக்கும் முழு முதல் சொத்து நல்ல பெயர் (நியூமராலஜி படி) For more info visit us at http://adnumerology.com/bizFloat/59dda30cd62eaa07441533be/The-Good-Name-of-the-entire-First-Property-that-you-can-add-to-your-child-According-to-Numerology-
Baby Name List Boy Baby Name A2 நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க
 Numerology name
¹    Male baby name
¹    Female baby name
¹    Boy baby name
¹    Girl baby name
¹    Numerology Name calculator
¹    Numerology Name calculator in Tamil language
¹    Numerology Name in Tamil
¹    Numerology Name Lucky Numbers
¹    Numerology Name Girl Baby in Tamil
¹    Numerology Numbers
¹    Baby Names
¹    Baby Names in Tamil
¹    Amazing Baby Names 

Lucky name expert contact :98424 57516
Numerology, Vasthust  Vijay TV Famous, 
Arulnidhi
Akshayadharmar, B.sc., M.a., M.Phil., Dnyt
Samayapuram, Arch Opp, Samayapuram, Trichy-621112.
Cell:9842457516, 
Email: akshayadharmar@gmail..com


 உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க

நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, 
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து.

20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், 
ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516

¹    fancy baby names
¹    fantastic baby names
¹    excellent baby names
¹    modern baby names
¹    famous baby names
¹    fashion baby names
¹    stylish baby names
¹    most popular baby namesname list for 


Aadir
•Origin; Beginning
Aadit
•Peak
Aadiv
•Delicate
Aadya
•Light; The Earliest; Lord Shiva
Aagam
•Coming; Arrival
Aahan
•Iron; Sword
Aahil
•Prince
Aahir
•Dazzling; Brilliant
Aahna
•Exist
Aahva
•Beloved
Aaish
•God Blessings
Aakar
•Shape
Aakav
•Form; Shape
Aakil
•Intelligent; Smart
Aalam
•The Whole World; World; World Universe
Aalap
•Musical
Aalok
•Light
Aamir
•Full; Prosperous; Amply Settled; Civilised
Aamod
•Pleasant
Aanan
•Appearance; Face; Countenance
Aanav
•Humane
Aansh
•Portion
Aarav
•Peaceful; Good Personality
Aarit
•One who Seeks the Right Direction
Aariv
•King of Wisdom
Aariz
•Respectable Man; Intelligent; Leader of the Nation
Aaron
•Exalted One; High Mountain
Aarsh
•Crown

lucky name expert contact :98424 57516
NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI 
AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
EMAIL: akshayadharmar@gmail.inAarya
•Lines on Any Particular Raaga from Sanskrit
Aasha
•Wish
Aashi
•Smile
Aasit
•Black Stone
Aasra
•Sahara; Help
Aasvi
•Add Meaning
Aatma
•Soul; Light of the Lord
Aayam
•Dimensions
Aayan
•Speed; Bright; A Small but the First Part of an Element
Abbas
•Description of a Lion; Looking Austere; Lion; Stern; Frowning One; Name of Mohammad's Uncle; A Family Name
Abbie
•My Father is Light; Father of Joy
Abbot
•Father; Priest
Abbud
•Worshipper of Allah; Devoted; Obedient
Abeer
•Colour; Fragrance
Abhas
•Feeling
Abhat
•Shining; Visible
Abhav
•Lord Shiva
Abhay
•Brave; Fearless
Abhey
•Fearless
Abhik
•Beloved; Fearless
Abhin
•Different
Abhir
•Mighty One
Abhit
•Fearless
Abhra
•Cloud
Abjit
•Conquering Water
Abrar
•A Truthful Person; Saint
Abrik
•Precious Like Gold
Abyan
•Very Clean
Abzar
•Powerful; Mighty

lucky name expert contact :98424 57516
NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI 
AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in
Achal
•Constant; Guarantee
Achir
•New
Achit
•Seperation
Adair
•Form of Edgar
Adeel
•Judge; Honest; Just
Adeep
•Light
Adesh
•Command
Adham
•Black; Son of the Red Earth
Adhik
•Greater; More than One
Adhip
•King
Adhit
•Scholarly; Intelligent; Wise
Adhya
•Sunday
Adish
•Lord Shiva; Fire
Aditi
•Guest
Adiya
•Jewel; Gods Treasure
Adlai
•My Witness; Refuge of God; My Ornament
Adnan
•Name of God; Proper Name; Good Fortune; From Kikuyu; One who is Settled; Pleasure; Settler; Lion; Bravery
Adrij
•Belonging to the Mountains
Adrik
•Small Mountain; Of the Adriatic; Man from Adria
Adrsh
•Sanskar
Adrut
•Slow
Advay
•Unique Oneness; Unique
Advik
•Unique
Advit
•Unique
Adway
•One; United
Aejaz
•Karma
Aftab
•Sun; Sunlight
Aghad
•Vast; Deep
Aghat
•Destroyer of Sin
Aghor
•Shiva
Agira
•The Sun; Fire
Agnit
•Un Countable; Multiple; Countless
Agraj
•Leader; Senior
Agrim
•Leader; First
Agyey
•Unknown
Ahaan
•Dawn; Auspicious Dawn; Morning Glory; First Ray of Light
Ahdas
•New; Novel
Ahish
•Blessing
Ahlad
•Joy; Causing Delight; Refreshing
Ahlam
•Witty
Ahmar
•Red; Ruddy; Red Coloured
Ahnay
•As Bright as the Sun
Ahsan
•Mercy; Most Beautiful; Excellent; Most Talented; Spiritual; Compassion; Better
Ahsas
•Feel
Aiden
•Born of Fire
Aidil
•Add Meaning
Aijaz
•Favour
Aiman
•Fearless; Right Hand Side
Aipal
•Add Meaning
Aivat
•Add Meaning
Aiyah
•Love; Respect
Ajaat
•Unborn
Ajaib
•Wondrous Being
Ajath
•Birth Less Like Lord Shiva
Ajeeb
•Wonder
Ajeet
•Victorious; Invincible; Unconquerable
Ajeya
•One who cannot be Conquered; Lord Vishnu
Ajith
•Invincible
Ajmal
•Pious; Extremely Beautiful; Handsome
Ajmer
•Name of a City

lucky name expert contact :98424 57516
NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI 
AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in

Ajmil
•A Mythological King
Akand
•Calm
Akash
•Sky
Akbar
•Powerful; Greatest; Bigger
Akhil
•Complete; Tree; Naughty; Intelligent; God; World
Akmal
•Perfect; Whole; More Complete
Akram
•Excellent; More Generous-noble; Generous; Another Name for God
Aksar
•Imperishable
Aksat
•Rice Put During Pooja in Hindu Rituals
Aktar
•Fragrance
Akush
•Lap
Alaap
•Musical Notes in a Order
Alaka
•Capital of Kuber Dunasty
Alarn
•One who Works on Correct Time
Albel
•Different
Aldis
•From the Old House; Old; Tired; Battle Season; Noble
Aleem
•Knowledgeable; A Well Educated Person
Alesh
•Protected by God
Alhad
•Joy
Aloke
•Light
Aloki
•Brightness
Alwar
•Name of a City
Amaan
•Aman; Protection; Without Fear
Amani
•Peace; Wishes; Aspiration; Belief; Faith
Amara
•Immortal
Ambak
•The Eye
Ambar
•Sky
Amber
•Sky
Ambud
•Cloud
Ambuj
•Lotus
Ameek
•Very Deep
Ameen
•Divine Grace; Honest; Faithful; Trustworthy
Ameer
•Ruler; Prince; Superior; Chief; Commander; Rich
Ameet
•Boundless
Ameya
•Boundless; Magnanimous; Immeasurable
Amish
•Honest
Amiya
•Nectar; Delight
Amjad
•Great; Noble; More Gratifying; Most Excellent; More Illustrious
Amlan
•Unfading; Ever-bright
Ammar
•Long-living; Builder; Popularity; Constructor; Religious Person; Long of Age; The Maker
Amogh
•A Name of Lord Ganesh; Unerring
Amraj
•I'm the King
Amrik
•Nectar; God of the Sky; Perfectionist
Amrit
•Nectar
Amrut
•Food of Devas; Nectar
Amshu
•Atom
Amuda
•A Liquid which when Consumed Makes the Person Live Life-long without a Death; Purity
Anaad
•Beginning-less
Anaan
•Clouds
Anaar
•Pomegranate
Anadi
•Eternal
Anagh
•Sinless; Pure; Perfect; Energy; Without Any Fault
Anakh
•Self-respect; Bravery
Analp
•Add Meaning
Anami
•A Name of Lord Buddha
Anand
•Joy; Happiness; Bliss; One who is Blissful; Delightful
Anang
•Name of Cupid or Kamadeva
Anant
•Infinite
Anaye
•Another Name for Lord Ganesh
Anban
•Lovable
Andya
•Add Meaning

நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். 
உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க
இனி செய்ய வேண்டியவை
இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும்.
R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும்.
அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE
A, I, J, Q, Y
= 1
B, K, R, 
= 2
C, G, L, S
= 3
D, M, T
= 4
E, H, N, X
= 5
U, V, W
= 6
O, Z
= 7
F, P
= 8

என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து
P. M A R Y
8+ 4 1 2 1
8 + 8 = 16

R. J A Y S A N K A R
2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2
2 + 1 7 = 19

S.  N. V E N K A T E S H
3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5
8 + 36 = 44

J A P A N
1+1+8+1+5 = 16

C. D A Y A N A
3. 4+1+1+1+5+1 = 16

S H O B A
3+5+7+2+1 = 18இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும்.
மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம்.
ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம்.
பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
CUT AND paste        
=============================================================
NUMEROLOGY APPLICATION FORM:
NAME (signature name)(FEMALE/MALE) :
BIRTH DATE, MONTH, YEAR:
FATHER NAME & DATE OF BIRTH:
MOTHER NAME & DATE OF BIRTH:
GRAND FATHER NAME:                                            
GRAND MOTHER NAME:
Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH:
NATIVE PLACE:
YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH:
POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER:
                                         YOURS APPLICANT
=============================================================

பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும்.
மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால்
1497170655
Baby Name List Boy Baby Name A2 நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க Numerology name ¹ Male baby name ¹ Female baby name ¹ Boy baby name ¹ Girl baby name ¹ Numerology Name calculator ¹ Numerology Name calculator in Tamil language ¹ Numerology Name in Tamil ¹ Numerology Name Lucky Numbers ¹ Numerology Name Girl Baby in Tamil ¹ Numerology Numbers ¹ Baby Names ¹ Baby Names in Tamil ¹ Amazing Baby Names Lucky name expert contact :98424 57516 Numerology, Vasthust Vijay TV Famous, Arulnidhi Akshayadharmar, B.sc., M.a., M.Phil., Dnyt Samayapuram, Arch Opp, Samayapuram, Trichy-621112. Cell:9842457516, Email: akshayadharmar@gmail..com உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து. 20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516 ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby namesname list for Aadir •Origin; Beginning Aadit •Peak Aadiv •Delicate Aadya •Light; The Earliest; Lord Shiva Aagam •Coming; Arrival Aahan •Iron; Sword Aahil •Prince Aahir •Dazzling; Brilliant Aahna •Exist Aahva •Beloved Aaish •God Blessings Aakar •Shape Aakav •Form; Shape Aakil •Intelligent; Smart Aalam •The Whole World; World; World Universe Aalap •Musical Aalok •Light Aamir •Full; Prosperous; Amply Settled; Civilised Aamod •Pleasant Aanan •Appearance; Face; Countenance Aanav •Humane Aansh •Portion Aarav •Peaceful; Good Personality Aarit •One who Seeks the Right Direction Aariv •King of Wisdom Aariz •Respectable Man; Intelligent; Leader of the Nation Aaron •Exalted One; High Mountain Aarsh •Crown lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Aarya •Lines on Any Particular Raaga from Sanskrit Aasha •Wish Aashi •Smile Aasit •Black Stone Aasra •Sahara; Help Aasvi •Add Meaning Aatma •Soul; Light of the Lord Aayam •Dimensions Aayan •Speed; Bright; A Small but the First Part of an Element Abbas •Description of a Lion; Looking Austere; Lion; Stern; Frowning One; Name of Mohammad's Uncle; A Family Name Abbie •My Father is Light; Father of Joy Abbot •Father; Priest Abbud •Worshipper of Allah; Devoted; Obedient Abeer •Colour; Fragrance Abhas •Feeling Abhat •Shining; Visible Abhav •Lord Shiva Abhay •Brave; Fearless Abhey •Fearless Abhik •Beloved; Fearless Abhin •Different Abhir •Mighty One Abhit •Fearless Abhra •Cloud Abjit •Conquering Water Abrar •A Truthful Person; Saint Abrik •Precious Like Gold Abyan •Very Clean Abzar •Powerful; Mighty lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Achal •Constant; Guarantee Achir •New Achit •Seperation Adair •Form of Edgar Adeel •Judge; Honest; Just Adeep •Light Adesh •Command Adham •Black; Son of the Red Earth Adhik •Greater; More than One Adhip •King Adhit •Scholarly; Intelligent; Wise Adhya •Sunday Adish •Lord Shiva; Fire Aditi •Guest Adiya •Jewel; Gods Treasure Adlai •My Witness; Refuge of God; My Ornament Adnan •Name of God; Proper Name; Good Fortune; From Kikuyu; One who is Settled; Pleasure; Settler; Lion; Bravery Adrij •Belonging to the Mountains Adrik •Small Mountain; Of the Adriatic; Man from Adria Adrsh •Sanskar Adrut •Slow Advay •Unique Oneness; Unique Advik •Unique Advit •Unique Adway •One; United Aejaz •Karma Aftab •Sun; Sunlight Aghad •Vast; Deep Aghat •Destroyer of Sin Aghor •Shiva Agira •The Sun; Fire Agnit •Un Countable; Multiple; Countless Agraj •Leader; Senior Agrim •Leader; First Agyey •Unknown Ahaan •Dawn; Auspicious Dawn; Morning Glory; First Ray of Light Ahdas •New; Novel Ahish •Blessing Ahlad •Joy; Causing Delight; Refreshing Ahlam •Witty Ahmar •Red; Ruddy; Red Coloured Ahnay •As Bright as the Sun Ahsan •Mercy; Most Beautiful; Excellent; Most Talented; Spiritual; Compassion; Better Ahsas •Feel Aiden •Born of Fire Aidil •Add Meaning Aijaz •Favour Aiman •Fearless; Right Hand Side Aipal •Add Meaning Aivat •Add Meaning Aiyah •Love; Respect Ajaat •Unborn Ajaib •Wondrous Being Ajath •Birth Less Like Lord Shiva Ajeeb •Wonder Ajeet •Victorious; Invincible; Unconquerable Ajeya •One who cannot be Conquered; Lord Vishnu Ajith •Invincible Ajmal •Pious; Extremely Beautiful; Handsome Ajmer •Name of a City lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Ajmil •A Mythological King Akand •Calm Akash •Sky Akbar •Powerful; Greatest; Bigger Akhil •Complete; Tree; Naughty; Intelligent; God; World Akmal •Perfect; Whole; More Complete Akram •Excellent; More Generous-noble; Generous; Another Name for God Aksar •Imperishable Aksat •Rice Put During Pooja in Hindu Rituals Aktar •Fragrance Akush •Lap Alaap •Musical Notes in a Order Alaka •Capital of Kuber Dunasty Alarn •One who Works on Correct Time Albel •Different Aldis •From the Old House; Old; Tired; Battle Season; Noble Aleem •Knowledgeable; A Well Educated Person Alesh •Protected by God Alhad •Joy Aloke •Light Aloki •Brightness Alwar •Name of a City Amaan •Aman; Protection; Without Fear Amani •Peace; Wishes; Aspiration; Belief; Faith Amara •Immortal Ambak •The Eye Ambar •Sky Amber •Sky Ambud •Cloud Ambuj •Lotus Ameek •Very Deep Ameen •Divine Grace; Honest; Faithful; Trustworthy Ameer •Ruler; Prince; Superior; Chief; Commander; Rich Ameet •Boundless Ameya •Boundless; Magnanimous; Immeasurable Amish •Honest Amiya •Nectar; Delight Amjad •Great; Noble; More Gratifying; Most Excellent; More Illustrious Amlan •Unfading; Ever-bright Ammar •Long-living; Builder; Popularity; Constructor; Religious Person; Long of Age; The Maker Amogh •A Name of Lord Ganesh; Unerring Amraj •I'm the King Amrik •Nectar; God of the Sky; Perfectionist Amrit •Nectar Amrut •Food of Devas; Nectar Amshu •Atom Amuda •A Liquid which when Consumed Makes the Person Live Life-long without a Death; Purity Anaad •Beginning-less Anaan •Clouds Anaar •Pomegranate Anadi •Eternal Anagh •Sinless; Pure; Perfect; Energy; Without Any Fault Anakh •Self-respect; Bravery Analp •Add Meaning Anami •A Name of Lord Buddha Anand •Joy; Happiness; Bliss; One who is Blissful; Delightful Anang •Name of Cupid or Kamadeva Anant •Infinite Anaye •Another Name for Lord Ganesh Anban •Lovable Andya •Add Meaning நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .
1508395855
இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் . அதிர்ஷ்டதிர்க்கும் வெற்றிக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்கவேண்டும்? குழந்தைகளுக்கு பெயர் (Hindu baby names) வைப்பது என்பது நம்முடைய இந்து கலாச்சாரத்தில் மிக முக்கியமான வைபவமாகும். நம்முடையமுன்னோர்கள் இந்த பெயர் சூட்டும்(baby naming function) வைபவத்தை ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சியாகவே தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், உறவினர்கள் புடைசூழ நடத்துவார்கள். நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் நாம் கடைபிடிக்கும் அணைத்து பழக்கவழக்கங்கலுமே நம்முன்னோர்கள் காலம் காலமாக கடைபிடித்து வந்தபழக்கங்கள் ஆகும். அனைத்துமே அறிவியல் சார்ந்த உண்மையும் அவற்றில் அடங்கி இருக்கும். ஒரு குழந்தையை(baby name) பெயர் சொல்லி அழைக்கும்போது அந்த பெயரானது காற்றில் கலந்து இருக்கும் இயற்க்கை சக்திகளுடன் ஒத்துசெல்லும் விதத்தில் நம்முடைய பண்டைய கலாச்சாரமான ஜோதிடத்தையும் (astrology), எண்கணிதத்தையும்(numerology)கலந்து பெயர் வைப்பர்கள். ஜோதிடமும் எண்கணிதமும் (astrology and numerology) இயற்க்கை சக்திகளான கிரகங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டவையாகும்.கிரகங்கள் இல்லையென்றால் இந்த உலகமே இல்லை. சற்று நினைத்து பாருங்கள் சூரியன் என்ற கிரகம்(planet sun) இல்லையென்றால் சூரிய ஒளி கிடையாது. சூரிய ஒளி இல்லையென்றால் மனிதஇனம் அழிந்துவிடும். புல்பூண்டுகள், செடிகள், கொடிகள் தழைக்காது முளைக்காது. சந்திரன்(planet moon) இல்லையென்றால் எப்போதுமே பகல்தான் இரவு என்பதே இருக்காது. இந்த இரண்டு கிரகங்களுக்கே இப்படி என்றால் மீதமுள்ள 7 கிரகங்களும் இல்லையென்றால் நிலைமை என்னவாகும்? வானில் சுற்றிகொண்டிருக்கும் இந்தகிரகங்கள்தான் தங்களுக்கண்டான சக்தியை பூமியில் உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. பூமியில் சுற்றிகொண்டிருக்கும் கிரக சக்திகளுக்கேற்றவாறுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சொல், செயல், சிந்தனைஅமைந்திருக்கும். ஒரு மனிதன் தாயுடைய வயிற்றிலிருந்து முதல் முதலாக வெளிவந்து இந்த உலகத்தை சுவாசிக்கும்போதே 9 கிரகங்களின் ஆளுமைக்கு உட்பட்டுவிடுகிறான். அவன் பிறக்கும் போது நிலைகொண்டிருக்கும் கிரகங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய சொல், செயல், சிந்தனை அனைத்தும் அவன் இந்த உலகத்த விட்டு மறையும் வரை தொடரும். இதில் குழந்தைகளின் பெயர் (babynames)என்பது அந்த குழந்தைக்கு வைக்கப்படும் பெயரை பொறுத்து சொல், செயல், சிந்தனைகள் சாதகமாகவோ, பாதகமாகவோ நடக்கின்றது. இந்த உலகத்தின் இயக்கமே கிரகங்களின் சக்தியால் மட்டுமே என்பதால் குழந்தைகளுக்கு(baby name) வைக்கப்படும் பெயரை அவர்கள் பிறக்கும்போது சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த கிரக சக்திகளுக்கேற்ப வைத்தோம் என்றால் அந்த குழந்தை வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த கிரகங்களின் அணுக்கரனையால் மிகவும் சந்தோசமாகவும் வளமாகவும் மனஅமைதியுடனும் வாழ்வார்கள் என்பதே உண்மையாகும். For more info visit us at http://adnumerology.com/bizFloat/59e847a7a2fc4a056056d542/-Hindu-baby-names-baby-naming-function-baby-name-astrology-numerology-astrology-and-numerology-planet-sun-planet-moon-7-9-babynames-baby-name-
1508395860
இந்த உலக இயக்கமே வானில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் கிரகங்களின் அடிப்படையில்தான் இருக்கும். கிரகங்களின் சக்திகள் பூமியெங்கும் வியாபித்திருக்கின்றன. முக்கிய கிரகங்களான சூரியன், சந்திரன், வியாழன், சனி, ராகு, கேது, போன்ற கிரகங்களின் சக்திகள் பூமியில் கலந்திருக்கின்றன. இப்படி காற்றில் கலந்திருக்கும் சக்திகள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செயலையும் அந்தந்த கிரகசக்திகேற்ப நடத்துகின்றன. உதாரணமாக சூரியனுக்கும் மனிதனுடைய தொழிலுக்கும், அரசியல் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் உண்டு. சந்திரனுக்கும் மனிதனுடைய சிந்தனை சக்திக்கும் தொடர்புஉண்டு. வியாழன் என்று சொல்லபடுகின்ற குருவிற்கும் மனிதனுடைய நல்ல நடத்தைக்கும் தொடர்பு உண்டு. இதுபோன்றுமீதமுள்ளகிரகங்களான செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் மனிதனுடைய சொல், செயல்களுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு குழந்தை தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளிவந்தவுடனேயே வானில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் கிரகங்களின் புவி ஈர்ப்பு சக்திக்குஆளாகிவிடுகின்றது. அதாவது அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது வானில் உள்ள கோள்கள் எந்தநிலையில் இருக்கின்றனவோ அதன் அடிப்படையில்தான் அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கை அமையும். பிறக்கும்போது புதன்கிரகம் வலுவாக இருந்தால்அந்த குழந்தை நல்ல அறிவாளியாக இருக்கும். மூளையை வைத்தே அந்த குழந்தைபெரியவனாகி பிழைத்துக்கொள்ளும். பிறக்கும் போது சந்திரன் வலுவாக இருந்தால் கலைத்திறனை வைத்து அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கை பிற்காலத்தில்அமையும். இதுபோன்று பிறக்கும்போது ஒவ்வொரு கிரகங்களின் நிலையினைவைத்து அந்த குழந்தையினுடைய பிற்காலவாழ்க்கை அமையும். சரிகுழந்தையினுடைய பெயருக்கும்(Baby name) கிரகங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆம் சம்பந்தம் உண்டு. ஒரு குழந்தையினுடைய பெயரை (baby name)உச்சரிக்கும்போது உண்டாகும் ஒலியினால் காற்றில் உலவிகொண்டிருக்கும் கிரக அலைகள் சம்பந்தம் உண்டாகி அதிர்வுகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த அதிர்வானது நல்லஅதிர்வை உண்டாக்கினால் அந்த குழந்தைக்கு நண்மை உண்டகும். தீய அதிர்வை உண்டாக்கினால்அந்த குழந்தைக்கு தீமை உண்டாகும். இது குழந்தைகளுக்கு மட்டும் அல்லாமல் பெரியவர்களுக்கும் பொருந்தும். சரி நல்லஅதிர்வு தீய அதிர்வு எப்படிஉண்டாகிறது ? ஒருமனிதன் பிறக்கும்போது இருந்த கிரகங்களின் அடிப்படையில் பெயரை வைக்கும்போது அந்த பெயரானது காற்றில் உலவிக்கொண்டிருக்கும் அதிர்வலைகலுடன் கலந்து அவனுக்கு எண்கணிதப்படி பெயர்வைக்கும் பட்சத்தில் சாதகமான பலன்களை பெற செய்யும். அப்படி எண்கணிதப்படி பெயர்வைக்காத பட்சத்தில் அவனுக்கு பாதகமான பலன்கள் உண்டாகிறது. இதன் அடிப்படையில்தான் நம் முன்னோர்கள் குறிப்பாக தமிழ்மக்கள் குழந்தை பிறந்தவுடன் கிரகநிலைகளை கொண்டு ஜாதகம்( horoscope) எழுதி அதன் பின்பு எண்கணிதத்தையும் அடிப்படையாக வைத்து நம் தமிழ் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைத்துவந்திருக்கிறார்கள். இது ஒருஅறிவியல்உண்மையும்கூட. அதை அந்தகாலத்திலேயே நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கின்றனர். கடைபிடித்தும் வந்திருக்கின்றனர். உங்களுடைய அப்பா, அம்மா, தாதா, பாட்டி இவர்களுடைய பெயர்களெல்லாம் நிச்சயமாக ஜாதகம்( horoscope)மற்றும் எண்கணித(numerology) அடிப்படையில்தான் அமைந்திருக்கும். ஜாதகம் மற்றும் எண்கணித அடிப்படையில் பெயர் வைப்பது என்பது குறிப்பாக நம் தமிழ் மக்கள்(tamil peoples) காலம் காலமாக கடைபிடித்து வரும் பழக்கமாகும். குழந்தை பிறந்த பின்பு அந்த(tamil baby name) தமிழ் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுவதையே ஒரு விழாவாக அவர் அவர்கள் சக்திகேற்ப ஒருகுறிப்பிட்ட நல்ல நாளில்அந்த குழந்தை பிறந்தநேரம், நாள் இவைகளை அடிப்படையாக வைத்து அந்த குழந்தைக்கு ஜாதகம்(astrology) மற்றும் எண்கணித(numerology)அடிப்படையில் தான் பெயர்வைப்பார்கள். For more info visit us at http://adnumerology.com/bizFloat/59e84827f3bac113948441fa/-Baby-name-baby-name-horoscope-horoscope-numerology-tamil-peoples-tamil-baby-name-astrology-numerology-
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, BOY BABY NAME LIST A 1
numerology name
¹    male baby name
¹    female baby name
¹    boy baby name
¹    girl baby name
¹    numerology name calculator
¹    numerology name calculator in tamil language
¹    numerology name in tamil
¹    numerology name lucky numbers
¹    numerology name girl baby in tamil
¹    numerology numbers
¹    baby names 
¹    baby names in Tamil
¹    amazing baby names
¹    fancy baby names
¹    fantastic baby names
¹    excellent baby names
¹    modern baby names
¹    famous baby names
¹    fashion baby names
¹    stylish baby names
¹    most popular baby namesname list for 


Aar


http://akshayadharmar.blogspot.in/2016/02/blog-post.html


   lucky name expert contact :98424 57516

NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI 
AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112.
CELL:9842457516, www.srkmahan.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in


 உங்கள் குழந்தைக்கு   அதிர்ஷ்டமான  பெயர் வைக்க

நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, 
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து.20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், 
ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516

BOY baby names
1497170917
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, BOY BABY NAME LIST A 1 numerology name ¹ male baby name ¹ female baby name ¹ boy baby name ¹ girl baby name ¹ numerology name calculator ¹ numerology name calculator in tamil language ¹ numerology name in tamil ¹ numerology name lucky numbers ¹ numerology name girl baby in tamil ¹ numerology numbers ¹ baby names ¹ baby names in Tamil ¹ amazing baby names ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby namesname list for Aar http://akshayadharmar.blogspot.in/2016/02/blog-post.html lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து. 20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516 BOY baby names "A1" •Abbreviated from Aarav Abi •My Father; All Adi •More; Extra; Companion of Prophet Muhammad; Jewel or Ornament; Myth Name; Beginning; First Born; Adornment; Jewel; Superior Aga •Sword Ahd •Knowledge Aja •Fire; Unborn Aji •Taste Aka •Creeper; Vine; Weed; Bad Aki •Autumn; Bright; Short Form of Joakim Ala •Nobility; Excellence; Superior; All and Rich; Power; Rule; Truthful; Noble; Exalted; Defending Men Ali •God; Excellent; Noble; Sublime; Light; Lofty; To Ascend; Exalted One; Also Mohammad's Son-in-law; Elevated Ami •Nectar Amr •Order; Command; Old Arabic Name; The Generous One Anu •An Atom Ari •Lion; Brave; Inner Skin; Eagle; Lord Vishnu Ata •Abandon; One of Twins; From Fante; Gift; Donation; To Give; Twin; Father Aum •The Sacred Syllable Avi •The Sun and Air; Honest; My Father is Exalted Aadi •First; Most Important Aapt •Trustworthy Aayu •Span of Life; Long Life Aban •Old Arabic Name; Dual of Abu; 8th Month of the Iranian Calendar; Name of a Certain Angel; Bloom of Love; Little Abbot; Waters Abby •Father; My Father is Light; Father in Rejoicing Abha •Shining; Luster; Glorious; Beauty Abhi •Fearless; Better than Best Abij •Seedless Adag •Pure; Blemishless Adan •Variation of Adam from the Red Earth; Earth; Man Adem •Earth; Of the Earth Adhi •Earth; First Adie •Noble; Kind; Adornment; Jewel Adil •Sincere; Just; Fair; Judicious; Honest; Righteous; Negotiation; Exchange; Justice; Upright; Kindness Adit •From the Beginning Adiv •Gentle; Delicate Adra •More Knowledgeable; Better Informed; Hard; Rock Adya •Today Aera •Lion Agam •Extending Far; Profound; Unimaginable; Intelligent Agha •Pre-eminent; Master; Owner; Sinful; Another Name for God; Fight Agni •Fire; Flame Agya •A Fool who has No Knowledge in Standard Scriptures; The Ignorant Person Ahan •Rich; Morning; Dawn; One who is of the Nature of Time Itself Ahil •Prince; Emperor; Ruler Ahim •Cloud; Water; Traveller Ahir •The Devotee and God are One Ahuk •Inevitable Aifa •Smart Ajai •Invincible Ajan •The Unborn; Love of Vishnu Ajar •The God; One who is Not Old Ajat •Birthless; Lord Shiva Ajay •Unconquerable; Invincible Ajit •Unconquerable; Invincible; Victorious Ajoy •Joyful Akal •Timeless; Chief of a Tribe; Supreme Being Akar •Shape; Form Akas •High Like Sky; All Pervading; As Great as Sky Akil •Sweet Smell; Fire; The Wanderer; Intelligent; Thoughtful; One who Uses Reason; Place Name; Pain or Lipless Aksa •Soul Aksh •Chariot of Thousand Horses Akta •Anointed Akul •Lord Shiva Alak lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •World; Beautiful Tresses; Enjoyable Person Alam •The Whole World; World Alap •Development of the Tune Before the Song is Sung Alim •Learned; Scholarly; Omniscient; Wise Man Alin •Fair; Handsome; Both a Diminutive of Albert; Noble; Rock; Comely; To Soothe; Bearer of the Light; Scorpion; The Zodiac Sign Scorpio Allu •Stylish Star Alok •A Man with Lovely Hair; Cry of Victory; Lord Subramanya; Brightness; Light Alop •That which does Not Disappear Amal •Expectation; Bird; Hard Work; Bright; Clean; Pure; Unblemished; Hope; Aspiration Aman •Wonder; Peace; Hero; Safety; Protection; Honest; Faithful; Trustworthy; Security; The One who is Peaceful Amar •Forever; Long Life; Luck; Everlasting; The Immortal One Amav •Ocean; One Connected to Body of Water Amay •Lord Ganesha Ambi •Goddess Parvathi Amer •Rich; One who Builds; Great Tree Amey •Eagle Amfy •Always Ready Amid •Support; Leader; Chief; A Great Man; Amin Amil •Invaluable Amin •Divine Grace; Trustworthy; Honest; Amin; Another Name for Prophet Muhammad; Faithful; Custodian Amir •Rich; Leader; From Kikuyu; Wealthy; Ruler; King; Emir; Treetop; Sheaf; Prince Ruler; Mighty; Strong; Prosperous; Proclaimed; Commander Amit •Boundless; Without Limit; Nobody can Distroy; Unstoppable; Upright; Friendly; Faithful; A Great Deal with World Amiy •Nectar Ammu •Mother Amod •Pleasure Amol •Priceless; Valuable Amuk •Some; One or Another Amul •Priceless Amum •Very Beautiful Anad •God Anag •Very Handsom Anam •Blessing Anav •Starting Anay •Radha's Husband Anbu •Love; Kindness Andi •Man; Warrior Anek •Many Anik •Soldier Anil •Puriest; Wind; God of Wind Anis •Close Friend; Friendly; Amiable; Companion; Lover Anit •Joyful Unending Aniv •Sweet Annu •A Prefix; Atom Ansh •Portion; A Little Part of Things; Honesty Ansu •Ray of Light Anuj •Younger Brother Anul •Wind Anup •Unique; Talent; Glory; Extreme Large; Without Comparison; Hard Working; Honest; Love Person; Anytime Happy Anvi •One of Devi's Names Apar •Infinite; Great; Best Appy •Enjoyable Person Aran •Righteous Arav •Peaceful; Beautiful Arha •Lord Shiva Arij •Pleasant Smell; Misti Gandha (in Bengali) Arin •Mountain of Strength; With Spokes; Discuss; Bringer of Light; Peace; Who does Not have Any Enemies Ariv •King of Wisdom Arja •Divine Arju •Peacock; Son of Lord Indra; One of the Pandavas Brother Arka •The Sun Arni •Eagle; Eagle Power Arsh •Crown; Dominion; Throne; Gift; Compensation; Sky Arte •Noble; Bear Man Arth •Meaning; Like an Eagle Aruj •Healthy Arul •God's Grace; Gods Blessing Arun •Mythical Charioteer of the Sun; Dawn; Red Colour; Sun Arup •Nirakar Arva •Fastest Motion Wind Arwa •Female Mountain Goat Arya •To Get the Most Important; Powerful; Noble; Great; Truthful; Honoured Asad •Virtuous; Pious; Happier; Luckier; Lion; Fortunate; Zodiac Sign of Leo Asao lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •Essence Asav •Essence Asha •Hope Ashk •Tear Asho •Head of the Sun Ashu •Small; Quick Asim •Limitless; Guardian; Defender; Reward Asit •Unlimited; The Planet; Lord Ganesha Aspi •Add Meaning Asul •Wealthy Atal •Admiring; Immovable; Attractive Atif •Generous; Sympathetic; Compassionate Atin •The Great One; Strong; A Common Atit •Past Atma •Soul Atre •The Son of Sage Atri to whom Dattatreya was Born Atri •Name of Hindu Rishi Atul •Lion; Matchless; Incomparable Atvi •Energy Avan •Water Avik •Living in Water; Strength of a Diamond Avni •Name of a King; Earth Avya •The First Life Form All Knowledgeable and All Pure Awad •Reward; Compensation Awaz •Sound Ayan •Movement of Sun when the Sun Rising; Something Knows; One who Witnesses; Appear Ayas •Gold Ayog •Institution நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .

Our timings

[IS_BIZ_OPEN] Mon: 10:00AM  -  7:00PM
[IS_BIZ_OPEN] Tue: Closed  -  Closed
[IS_BIZ_OPEN] Wed: 10:00AM  -  7:00PM
[IS_BIZ_OPEN] Thu: 10:00AM  -  7:00PM
[IS_BIZ_OPEN] Fri: 10:00AM  -  7:00PM
[IS_BIZ_OPEN] Sat: 10:00AM  -  7:00PM
[IS_BIZ_OPEN] Sun: 10:00AM  -  7:00PM

Contact

numerologist Akshayadharmar, 1, Samayapuram Arch opp, Near Petrol Bunk, Samayapuram, trichy-621112
+91 9842457516  or  +91 8524926156  or  +91 431-2670755  
Please keep or 0 before the
number when you dial.
Share Tweet
10.8920721306335 78.7190991892815 AKSHAYA DHARMAR (ADNumerology) numerologist Akshayadharmar, 1, Samayapuram Arch opp, Near Petrol Bunk, Samayapuram, trichy-621112
False

SUBSCRIBE

58f7137c8d50520bd0f2e5c9ADNUMEROLOGY57c3c1a65d64370d7cf4eb17